Drivhuset – där idéer förverkligas

Slå upp ordet kultur i ordboken och du läser ”Kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär; bearbetning, odling och bildning och som i sin tur härstammar från ordet cultus: odla.”

På Drivhuset odlar man goda idéer och driver upp företag. Drivhuset hjälper högskole- och universitetsstudenter att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer.

Genom sakkunnig kompetens och praktiskt arbete uppnår Drivhuset konkreta resultat i form av livskraftiga företag som är redo för framtiden. Behållningen är över ca 50 startade företag varje år. Framgångsfaktorn är en verklighetsanpassad process, där du som entreprenör löpande testar din tanke mot din målgrupp. På så sätt kan du korta din startsträcka och ditt företag utvecklas i samklang med marknaden.

Drivhuset träffar ca 200 individer i vägledningar årligen och genom att vägleda entreprenörer genom forskningsbeprövade metoder som bidrar till en ökad entreprenöriell förmåga, är ca 70 % av de företag som startas fortfarande aktiva efter 3 år. En verksamhet vi med glädje stöder.

Läs mer på boras.drivhuset.se

Ung man och kvinna pratar vid ett bord.

Läs mer om våra andra filantropiska engagemang