Våra investeringar

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Fastigheter
/ Projektutveckling
Läs mer om
Bockasjö AB

Med säte i textilhuvudstaden Borås utvecklar vi moderna, effektiva, energisnåla och miljövänliga logistikbyggnader med attraktiva lägen för attraktiva hyresgäster. Vi bygger, äger och förvaltar fastigheter med inriktning på logistik i Sverige.

Sedan starten 2004 har vi uppfört 34 logistikfastigheter med en samlad yta om mer än 1 000 000 kvadratmeter. Vi har 7 pågående projekt i Göteborg, Eskilstuna och Rosersberg för hyresgäster som Volvo Cars, Schenker Logistics, Garden Store, Kicks, Sellpy och Sportshopen.

Läs mer på bockasjo.se.

Fastigheter
/ Projektutveckling
Läs mer om
Mälarsjö Fastigheter AB

Samsyn och samarbete är nyckeln till framgång i Mälarsjö Fastigheter, med affärsidén att utveckla hållbara fastigheter tillsammans med likasinnade aktörer i den dynamiska Mälardalsregionen.

I samarbeten kring en gemensam målbild etablerar vi projekt och skapar byggnader som ger en leverans i toppklass. Mälarsjö Fastigheter är även delägare i Conara, en fastighetsutvecklare med specialitet inom seniorbostäder där trevliga lägenheter förenas med social samvaro, friskvård, hälsa och gemenskap.

Läs mer på malarsjo.se.

Fastigheter
/ Projektutveckling
Läs mer om
Fjällutsikten

Vi på Bockasjö Capital tycker om fjällen, och har investerat i en plats för den som uppskattar kombinationen av naturupplevelser och guldkant. Vi vill vara med och försköna fjällen med vackra timmerhus som har lång livstid och önskar sätta ett hållbart avtryck.

Vårt första projekt Högfjällsutsikten ligger idealiskt placerat med hela fjällvärlden några stavtag från dörren och på gångavstånd till Sälens mest exklusiva hotellanläggning med spa och White Guide-restauranger.

Högfjällsutsikten avyttrades framgångsrikt hösten 2021. Under våren 2022 har tre nya tomter förvärvats. Dessa går under namnet ”Iskristallen” och kommer att projekt utvecklas genom att ritningar upprättas, infrastruktur och anslutningar skapas och att bygglov erhålls innan projekten säljs vidare. Fjällutsikten är ett samarbete med Fjällform AB och arkitekterna Björn och Jan Lindell.

Upptäck mer om Fjällutsikten.

Fastigheter
Läs mer om
Lyckebo Logistikfastigheter

Lyckebo Logistikfastigheter startades våren 2022 med målsättningen att bli hemvist för de logistikfastigheter som Bockasjökoncernen uppför och som en konsekvens när ägarna till ROC Properties beslutade att dela upp de fastigheter som ingick i ROC Properties mellan ägarna. De fastigheter som ingår och kommer att ingå i beståndet ska vara moderna logistikfastigheter i strategiskt utvalda lägen för logistisk infrastruktur som möter högt ställda krav från hyresgäster nu och i framtiden.

Fastigheterna ska ha erhållit någon form av miljöcertifiering. Dessa samlade kriterier är viktiga då Lyckebo Logistikfastigheter förvärvar en fastighet. Lyckebo Logistikfastigheter ägs till 50% vardera av Bockasjö Capital och Frankenius Equity.

Läs mer på lyckebolog.se.

Fastigheter
Läs mer om
Roc Properties

Roc Properties etablerades av grundarna Joakim Hedin, Paul Frankenius och Jan Persson.

Ägarna av logistikfastighetsbolaget Roc Properties har beslutat att fördela bolagets innehav till ägarna och låta fastigheterna återgå till Bockasjö Capital och Frankenius Equity respektive Kilenkrysset. Roc Properties inledde sin verksamhet i januari 2022 med målsättningen att inom 2-3 år nå en volym om 6-7 miljarder kronor, för att därefter genomföra en börsintroduktion. I rådande marknadsläge med snabbt stigande inflation, växande oro på räntemarknaden och allmän osäkerhet i omvärlden ser dock inte ägarna att man kommer att kunna fullfölja den planen.

Läs mer på rocproperties.se.

Kapitalförvaltning
/ Noterat
Läs mer om
Vimian

Börsnoterade Vimian är en global grupp av innovationsdrivna företag med fokus på bättre djurhälsa genom ett unikt utbud av produkter, tjänster och lösningar av högsta standard. Med vetenskap, teknik och kundernas behov i centrum levereras effektiva lösningar för veterinärer, laboratorier och djurägare runt om i världen. Idag täcker Vimian fyra viktiga områden för djurhälsa: specialläkemedel, diagnostik, veterinärtjänster och medicinteknik.

Läs mer på vimian.com.

Kapitalförvaltning
/ Noterat
Läs mer om
Flat

Flat Capital fokuserar på entreprenörer som bryr sig om sina kunder och sitt bolag, och vars framtidsplan kräver långsiktiga investerare. Affärsidén är att stötta entreprenörer med driv, passion och ambition. I gengäld ger man tålamod och tid. Syftet är att förenkla bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag. Exempel på portföljbolag är Klarna, Budbee och Truecaller.

Läs mer på flatcapital.com.

Kapitalförvaltning
/ Onoterat
Läs mer om
Fidelio

Fidelio Capital agerar från Stockholm med en spelplan som sträcker sig över hela världen. Hittills har man investerat i över 150 företag i 20 länder. Bland välkända exempel kan nämnas Hemfrid, Boozt och snabbväxaren Odevo som utmanar den traditionella branschen för förvaltning av fastigheter och bostäder. Fidelio särskiljer sig genom att inte ha någon förutbestämd investeringshorisont, särskilda storleksbestämmelser eller geografiska gränser.

Läs mer på fideliocapital.se.

Kapitalförvaltning
/ Onoterat
Läs mer om
Nordic Capital

Som en av Europas mest erfarna private equity-investerare baseras Nordic Capitals modell för värdeskapande på tydligt fokus och djup förståelse för sektorer och marknader. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 20 miljarder euro i över 120 företag i Europa och USA. Man investerar bland annat i sjukvård, finansiella tjänster, teknologi och betalningar, konsumenthandel samt industrivaror och tjänster.

Läs mer på nordiccapital.com.

Kapitalförvaltning
/ Onoterat
Läs mer om
Klarna

Bockasjö Capital investerade tillsammans med Frankenius Equity i Klarna våren 2021 då möjlighet bjöds. Idag är Klarna ett av Europas högst värderade fintechbolag med 5 000 anställda och verksamhet i 45 länder. Totalt 150 miljoner aktiva konsumenter genomför dagligen två miljoner transaktioner i Klarnas flexibla betalningssystem.

Läs mer på klarna.se.

Fjällutsikten

Vi på Bockasjö Capital tycker om fjällen, och har investerat i en plats för den som uppskattar kombinationen av naturupplevelser och guldkant. Vi vill vara med och försköna fjällen med vackra timmerhus som har lång livstid och önskar sätta ett hållbart avtryck.

Klassiska Sälen blev en av Sveriges första orter för fjällturism tack vare snön, naturen och järnvägen som kom till byn år 1928. Idag är logistiken smidigare och snabbare, medan det omgivande fjällandskapet är lika mäktigt som för miljontals år sedan

Upptäck Fjällutsikten