Joakim Hedin och hans hund Archie sitter i var sin fåtölj på Bockasjö Capitals kontor.

Om Bockasjö Capital

Bockasjö Capital är syntesen av lång erfarenhet och energisk nyfikenhet av affärer.

Vi är ett family office vars verksamhet vilar på två ben, Fastigheter och Kapitalförvaltning. Det handlar om fastigheter, främst inom logistik, som vi deläger tillsammans med andra partners, samt projektutveckling inom logistik, bostäder, samhällsfastigheter och exklusiva fjällhus. Bockasjö Capital agerar även inom kapitalförvaltning med investeringar i noterade och onoterade aktier samt private equity-fonder.

Vi är Bockasjö Capital

Joakim Hedin och Anette Hultman står leende mot kameran i Bockasjö Capitals kontor.
Joakim Hedin med sin hund Archie.

Joakim Hedin

Ägare

Jag är ägare och VD för Bockasjö Capital AB, och även VD i Bockasjö AB och Lyckebo Logistikfastigheter AB. Sedan år 2004 har jag arbetat med utvecklingen av moderna, effektiva, energisnåla och miljövänliga logistikbyggnader. Min långa yrkeskarriär omfattar såväl VD-rollen i börsbolag som VD i andra bolag samt som inköpare av film- och TV-rättigheter.

Genom yrkeslivet har jag varit involverad i många olika branscher, rest internationellt och förhandlat på olika språk. Utanför arbetet trivs jag särskilt väl på tennisbanan, i skidbacken och vid havet, vilket skapar ett naturligt engagemang i såväl det affärsmässiga som filantropiska intresset.

Anette Hultman

CFO

Jag är CFO på Bockasjö Capital sedan maj 2022 och har en gedigen bakgrund inom ekonomi och redovisning. Har bland annat jobbat på KPMG där jag jobbade som redovisningskonsult, företrädesvis med mindre ägarledda bolag.

Redovisning av hög kvalitet, såväl internt som externt, är en viktig del av mitt arbete. Jag är även delaktig i de projekt och investeringar som bolaget genomför, vilket är både inspirerande och utvecklande.

Att vara en del av Bockasjö Capital-koncernen med kompetenta och ambitiösa arbetskollegor i en fantastisk arbetsmiljö, skapar motivation och arbetsglädje.

Anette Hultman, CFO på Bockasjö Capital.

Lars Arrfors

Styrelseledamot

Styrelseledamot och rådgivare på Bockasjö Capital sedan December 2022. Bakgrund från finans, med 33 år inom bank och kapitalförvaltning, varav de senaste 26 åren på SEB. Inledde karriären på SEB som mäklare, blev senare ansvarig för aktiehandel, private banking och samt startade upp Family Office.

Investeringar i olika tillgångsslag är mitt stora intresse. Beslutade hösten 2020 för att helt ägna mig åt detta, i privat regi.

Möjligheten att vara en del av Bockasjö Capital-koncernens drivna team, med högt uppsatta mål och hjärta var ett uppdrag jag inte kunde tacka nej till.

lars@bcap.se
0703 80 15 13