Entreprenörsprogrammet
– en spetsutbildning

Entreprenörsprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås är av regeringen utsedd till en av Sveriges tjugo gymnasiala spetsutbildningar.

Programmet är ett i grunden ekonomiskt program som utvecklar individen på flera plan. Kunskaper i entreprenörskap och ekonomi lyfts under studietiden till högskolenivå, samtidigt som stor vikt läggs vid kommunikation och ledarskap. Inom programmets ramar ryms också den s.k. bildningsskolan där studenterna bl.a. får möjlighet att gå på opera, besöka konstmuseer och se film. Under studieresor besöker man historiskt och kulturellt intressanta byggnader och platser och tar del av det aktuella kulturutbudet.

Vi ser programmet inte i första hand som en utveckling av framtida företagsledare, utan som en utbildning för att göra människor till entreprenörer för sitt liv. Ett viktigt uppdrag vi vill vara med att stödja.

Till Entreprenörsprogrammet
Leende ung kvinna.

Läs mer om våra andra filantropiska engagemang