Entreprenörskap som en väg ur fattigdom

Under sex års tid har vi stöttat byarna Kharpa i Indien och byn Molia i Kenya.

Vi ser denna sponsring som i högsta grad hjärteviktig då den berör hela byns struktur och utveckling. Genom Hand in Hands byprogram skapas förutsättningar för en bestående utveckling.

Fattigdomsbekämpning

Idag lever många människor i världen i fattigdom och saknar grundläggande behov som mat, bostad, tillgång till sjukvård eller grundläggande utbildning. Fattigdom handlar dock om så mycket mer än brist på pengar. Det kan handla om att leva med väldigt små marginaler och inte ha råd att låta barnen gå i skolan eller söka sjukvård vid sjukdom och att inte ha inflytande över sitt eget liv och framtid. Det är här Hand in Hands arbete kommer in för att hjälpa människor att själva förbättra sina levnadsvillkor – av egen kraft men med Hand in Hands hjälp.

Hand in Hands övertygelse är att entreprenörskap är vägen ut ur fattigdom. För varje tränad entreprenör som får igång en affärsverksamhet och ökar sin inkomst, innebär det oftast att hela entreprenörens familj får bättre levnadsvillkor. Därmed lyfter våra insatser hela familjer ur fattigdom med bättre framtidsutsikter för barnen.

Läs mer på handinhandsweden.se

Kvinna på en utomhusmarknad.

Läs mer om våra andra filantropiska engagemang