Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. Genom att klicka på 'Acceptera' samtycker du till användningen av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.

Cookie preferences

Platzer blir långsiktig ägare av tre fastigheter i Sörred Logistikpark

Platzer förvärvar fastigheterna Sörred 7:21, Sörred 8:12 och Sörred 8:14 från JV:t Sörred Logistikpark till ett underliggande fastighetsvärde om 1 478 MSEK. I och med affären blir Platzer återigen 100% ägare till de tre fastigheterna om dryga 90 000 kvm vilket går i linje med tidigare överenskommelse inom JV-bolaget med Bockasjö. Tillträdet är planerat till den 30 juni 2023.

Platzer förvärvar de färdigutvecklade fastigheterna Sörred 7:21, Sörred 8:12 och Sörred 8:14 till ett underliggande fastighetsvärde om 1 478 MSEK från JV:t Sörred Logistikpark som bolaget äger tillsammans med Bockasjö. Överenskommet fastighetsvärde är säkerställt via en extern värdering och beslutat i samförstånd mellan parterna.

Affären innebär att Platzer blir ensam ägare till logistikbyggnaderna med en total LOA om 90 927 kvm som är fullt uthyrda till Volvo Cars, Volvo Lastvagnar, Schenker Logistics och Sportshopen. Fastigheterna har en samlad årshyra på ca 68 MSEK och en genomsnittlig kontraktslängd på 8,8 år. Samtliga hyresavtal är triple-net. Tillträdet är planerat till den 30 juni, i samband med detta övergår fastigheterna från intresseföretag till helägda förvaltningsfastigheter i Platzers bokföring.  

– Dagens förvärv går i linje med den överenskommelse som vi avtalade i JV:t med Bockasjö 2020 och som har visat sig vara ett framgångsrikt upplägg för båda parter. Tillsammans har vi utvecklat en modern logistikpark som inte bara levererar i form av läge och effektivitet utan också på högt ställda miljökrav. Kvittot på detta ser vi inte minst i de hyresgäster som har etablerat sig i logistikparken. Nu ser vi framemot att ta över ägandet och tillsammans med Bockasjö fortsätta att utvecklingen av den yta som kvarstår inom JV:t,säger P-G Persson vd på Platzer.

Sörred Logistikpark är ett Joint Venture-bolag mellan Bockasjö och Platzer där parterna äger 50 % vardera. JV:t bildades 2020 när Sörred Logistikpark förvärvade Platzers fastigheter Sörred 8:12 och Sörred 7:21. Inom JV:t agerar Bockasjö affärsutvecklare där Platzer har option att bli 100 % ägare till och förvaltare av de färdigutvecklade fastigheterna. Samarbetet mellan de båda bolagen har präglats av god laganda och snabb framdrift, något som har resulterat i att Sörred Logistikpark på kort tid levererat skräddarsydda lösningar med ett tydligt hållbarhetsfokus till sina kunder. Samtliga byggnader planeras att certifieras enligt BREEAM-SE excellent och utrustas med solcells-anläggningar om 500 kW per byggnad. Sörred Logistikpark är på totalt 135 000 kvm LOA. Inom ramen för JV:t, kvarstår 45 000 kvm som är under utvecklingen.

– Nu går vi in i en naturlig andra fas när JV:t säljer tillbaka de färdigutvecklade fastigheterna till Platzer. Att efter endast tre år kunna stå här med tre fullt uthyrda hållbara fastigheter hade inte varit möjligt utan en fantastisk insats från våra medarbetare och gott samarbete tillsammans med våra hyresgäster. Nu ska vi arbeta vidare med utvecklingen av resterande 45 000 kvm, varav 14 000 kvm är under uppförande, säger Joakim Hedin vd på Bockasjö.

Vinge Advokatbyrå har bistått köparen i transaktionen. Advokatfirman Lindahl har bistått säljaren.

Fakta

Med säte i Borås verkar Bockasjökoncernen  inom förvaltning och fastighetsutveckling, inom logistikområdet på strategiska logistikorter i Sverige.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborg till ett värde om 27 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

För mer information, vänligen kontakta:

Joakim Hedin, vd Bockasjö AB, tel: +46(0)705-21 53 00

P-G Persson, vd Platzer Fastigheter AB, tel: +46 (0)734-11 12 22